Tổng cục lâm nghiệp - TÔNG CỤC LÂM NGHIỆP CÓ NHU CẦU TIẾP NHẬN THÊM 02 CÔNG CHỨC

TÔNG CỤC LÂM NGHIỆP CÓ NHU CẦU TIẾP NHẬN THÊM 02 CÔNG CHỨC

Cập nhật ngày : 27/09/2011 8:16:19 SA

 

Tổng cục Lâm nghiệp có nhu cầu tiếp nhận 02 công chức về làm việc tại Ban Chính sách về Các tổ chức quản lý rừng, cụ thể như sau:

            I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Chuyên viên nghiên cứu và xây dựng cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp lâm nghiệp.

            - Yêu cầu về chuyên môn:

            + Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế lâm nghiệp hoặc kinh tế quốc dân, tài chính doanh nghiệp;

            + Hiện đang là công chức nhà nước và đã có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành được đào tạo trong ngành lâm nghiệp từ  05 năm trở lên;

            + Có năng lực nghiên cứu và hiểu biết về doanh nghiệp;

            + Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh và tin học từ B trở lên;

            - Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.

- Có đủ sức khỏe.

            - Có lý lịch rõ ràng được cơ quan quản lý xác nhận; không có tiền án, tiền sự và không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hành chính, Đảng.

            2. Chuyên viên nghiên cứu và xây dựng cơ chế, chính sách đối với các tổ chức quản lý rừng là đơn vị sự nghiệp công lập.

            - Yêu cầu về chuyên môn:

            + Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Lâm nghiệp;

            + Hiện đang là công chức nhà nước và đã có thời gian công tác trong ngành Lâm nghiệp từ 05 năm trở lên;

            + Có năng lực nghiên cứu và hiểu biết về các Ban quản lý rừng;

            + Trình độ ngoại ngữ  tiếng Anh và tin học từ B trở lên;

            - Độ tuổi: Không quá 45 tuổi.      

            - Có đủ sức khỏe.

            - Có lý lịch rõ ràng được cơ quan quản lý xác nhận; không có tiền án, tiền sự và không trong thời gian bị thi hành kỷ luật  hành chính, Đảng.

            II. THỦ TỤC TIẾP NHẬN

- Tổ chức sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ
III. HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
1. Hồ sơ ban đầu:
- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
- Bản phô tô giấy khai sinh;
- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền;
- Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ;
- Đơn đăng ký (nêu rõ xin làm việc tại vị trí nào)
2. Thủ tục đăng ký:
            - Thời gian nộp hồ sơ:  từ ngày 26/9/2011.
 - Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - Văn phòng Tổng cục (Nhà A3 - Số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội), gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.
- Điện thoại liên hệ: 04.38489750

                        Thời gian kết thúc nhận hồ sơ 16 giờ 30, ngày 25/10/2011.          

                                                                     TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP